Divit Dijital Video ve İmge Teknolojileri

Our Quality Policies

Our Understanding of Environment, Occupational Health and Quality
Divit Dijital Video ve İmge Teknolojileri

Sürdürülebilir ve Güvenli Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz

Teknolojiye yalnızca Türkiye’de değil dünyada yön veren lider bir kurum olabilmek için çevreye ve insana saygı duyarak çalışıyoruz.

Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi, Çevre bilincinin geliştirilesi için çalışmalarda bulunacağımızı, Atıkların kaynağından en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı, Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi, Çalışalarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek içingerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

  • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, ÇİSK yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi, Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı, İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı Taahhüt ederiz.